ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลลา 10.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เชื่อมโยง ...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ครั้งที่ 5
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (สะพานหิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ครั้งที่ 5 โดย นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ และนางบุณณดา เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมี นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต สมาชิก สธวท.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และเยาวชน เข้าร่วม เชื่อมโยง ...
อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2561”
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องพระพิทักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกสมาคมสตรีมุสลิมอันดามันภูเก็ต ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และนายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561” (Phuket Andaman Halal Tourism 2018) โดยมี นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม เชื่อมโยง ...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ และนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม เชื่อมโยง ...
รพ. อบจ.ภูเก็ต รับโล่เกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการบริหารจัดการน้ำเสียที่ดี ประจำปี 2561
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.40 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับโล่ประกาศเกียรติคุณแด่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการบริหารจัดการน้ำเสียที่ดี ประจำปี 2561 โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด