ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีซ่งเก้ง เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2561
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีปล่อยขบวนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส, นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมเดินขบวนแห่เทิดพระเกียรติ โดยเริ่มจากสนามชัยไปยังบริเวณเวทีกลางสะพานหิน เพื่อร่วมพิธีซ่งเก้ง หรือ พิธีสวดมนต์แบบจีน เชื่อมโยง ...
อบจ.ภูเก็ต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทย “ซิงกอร่าเกมส์” จังหวัดสงขลา
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้โอวาทและมอบธง อบจ.ภูเก็ต ให้แก่นักกีฬา พร้อมด้วยนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้ฝึกสอน เข้าร่วมเป็นเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 “ซิงกอร่าเกมส์” ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 10 – 20 ตุลาคม 2561 โดยมีนางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เชื่อมโยง ...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ และนายกเหล่ากาชาด สิทธินีย์ ทวิพัฒน์
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมต้อนรับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ พร้อมภริยา นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี ข้าราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในจังหวัดภูเก็ต และต่างจังหวัด เข้าร่วมจำนวนมาก เชื่อมโยง ...
อบจ.ภูเก็ตเปิดสะพานไม้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walk Way) ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน เปิดสะพานไม้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walk Way) โดยนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานโดยมี หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมงาน เชื่อมโยง ...
อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต คณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด