ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม เชื่อมโยง ...
รพ.อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจาก อบต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ฟอกไตเทียม
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม เชื่อมโยง ...
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการค่ายอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 16
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 16 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนยน 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชื่อมโยง ...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดภูเก็ต และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต” ครั้งที่ 24/2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เชื่อมโยง ...
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม “หอทะเบียนที่ดิน ‘2559” สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2561 โดย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด