ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชื่อมโยง ...
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรและคลองข้าวตอก
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรและคลองข้าวตอก งานขุดลอกระยะทาง 4,700 ม. โดยกองทัพบก (ช.พัน.8 พล.ม.1) ที่ผ่านการประสานงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดพิจิตร ไปยังมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าว กองช่าง อบจ.พิจิตร ได้เตรียมสถานที่บริเวณสะพานข้ามคลองข้าวตอก (แยกครัวพัชชา) เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คนรักคลอง"..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 โดยจังหวัดพิจิตรได้มอบหมายให้ อบจ. พิจิตร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่จัดงานในครั้งนี้ เชื่อมโยง ...
กิจกรรมการดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตำบลลำประดา
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะทำงานช่วยเหลือการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ “วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร” ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 ลงพื้นที่ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ศึกษาดูงาน การจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร พร้อมกับพบปะนักศึกษาวิทยาลัยฯ สาขาตำบลลำประดา เชื่อมโยง ...
รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นฯ

เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด