ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 30 เมษายน 2562 บริเวณคลองเปรมประชากร ณ จุดรวมพลวัดเวฬุวัน
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2562 ระหว่าง วันที่ 12-13 เมษายน 2562
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
โครงการ Big Cleaning Day จัดเก็บขยะสองข้างทางถนนสาธารณะสายหลักและสายรองในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัด วันที่ 5 เมษายน 2562
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส" วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดบางคูวัดใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
... อ่านทั้งหมด