ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฯ ในการประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 และร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ร่วมสนับสนุน งานประเพณีของศาลเจ้าปุนเถ่ากง - ม่า ชัยนาท
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ ชมรมนกบินอิสระชัยนาท - ตาคลี ณ ลานกิจกรรม ภายในสวนนกชัยนาท
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562
... อ่านทั้งหมด