ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ ...
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองกิจการสภาองค์การบริหารส่นจังหวัดลำปาง
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองกิจการสภาองค์การบริหารส่นจังหวัดลำปาง เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด