ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองกิจการสภาองค์การบริหารส่นจังหวัดลำปาง
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองกิจการสภาองค์การบริหารส่นจังหวัดลำปาง เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด