ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน กันยายน 2564และ บัญชีวัตกรรมไทย
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน กันยายน 2564และ บัญชีวัตกรรมไทย เชื่อมโยง ...
ประกาศเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ ที่ ลป 0023.4/ว2650 ลงวันที่ 30 ก.ย. 64
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ ที่ ลป 0023.4/ว2650 ลงวันที่ 30 ก.ย. 64 เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม เชื่อมโยง ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เชื่อมโยง ...
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด