ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ลพบุรี
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ ๕
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๒ อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ ๕ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี เชื่อมโยง ...
ประกาศรับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา กำหนดรับสมัคร วันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561 ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดฯ อบจ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-3641-1404 ต่อ 101 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด