ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สถานีขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ลงนามถวายพระพร
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สถานีขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด