ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (วิธีประชาพิจารณ์) ในหัวข้อ “การก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ จังหวัดพิจิตร” (27/07/2565)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (08/01/2562)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรและคลองข้าวตอก (19/12/2561)
กิจกรรมการดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร สาขาตำบลลำประดา (10/12/2561)
รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นฯ