ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ขอเชินชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (18/10/2564)
แผนการตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (18/10/2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 (18/03/2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 (08/03/2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (10/02/2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (05/02/2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ (04/02/2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (04/02/2564)
อัตราภาษีป้ายใหม่และกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 (02/02/2564)
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30/09/2563)