ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (18/07/2562)
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองกิจการสภาองค์การบริหารส่นจังหวัดลำปาง (18/06/2562)