- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน - คลองบาราเกต ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง (27/03/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผัง19 หมู่ที่8 ตำบลนิคมพัฒนา - โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ หมู่ที่2 ตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีพิเศษ (27/03/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างซ่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สต.ถ.1-0031 บ้านเกาะใหญ่-บ้านบูเก็ตยามู หมุ่ที่3 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง โดยวิธีพิเศษ (27/03/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เลขที่ 01/2560 (27/03/2562)