ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 |
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น บก.3114 สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ - บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (28/06/2562)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวง 2095 บ้านสุดสาคร หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหญ้านาง-บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ (28/06/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านใหม่ชัยพร หมู่ที่ 11 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ-บ้านเทพมีชัย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ (18/06/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายทาง บก.ถ.1-0017 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีชมภู-บ้านขี้เหล็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ (18/06/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.ถ.๑-๐๐๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็คทรอนิกส์ (09/04/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. 1-0009 บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อง – บ้านคำบอนหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (09/04/2562)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/03/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บก. 3011 บ้านเหล่าคาม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจั้น – บ้านกุดสิม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (29/03/2562)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (26/03/2562)