สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด