ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองหนามแดง ความยาว 300 เมตร และซ่อมแซมถนนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร สถานที่หมู่ 8 ตำบลบางคูวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องเล่นสนาม จำนวน 5 ชุด,เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 ชุด) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถประจำตำแหน่งสำหรับผูมีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2200 ซีซีหรือกำลังสูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบเขื่อน สถานที่หมู่ที่ 4,9 พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,853 ตารางเมตร ตำบลบางคูวัด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง พร้อมขยายคอสะพานข้ามคลองบางตะไนย์ สถานที่หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.12-001 ถ.เลียบคลองเกาะเกรียงบ้านปลายบัว หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร ซอยคลองบุ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมบ่อพักและรางวี บรเวณปากซอยคลองบุ้ง สถานที่หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตกั้นน้ำ ความยาว300เมตร บริเวณถนนเลียบแม่น้ำ สถานที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.12-001 ถ.เลียบคลองเกาะเกรียงบ้านปลายบัว หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์(เทศบาลเมืองบางคูวัด) ดำเนินการกั้นห้องตกแต่งภายใน บริเวณชั้น1,2,3และชั้น4พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องเสียง เฟอร์นิเจอร์ ห้องประชุมสภาและอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแท่น คสล. พร้อมพื้นผิวศาลพระพรหมศาลตายายและแท่นสิงห์ และอื่นๆ สถานที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์(เทศบาลเมืองบางคูวัด) ดำเนินการกั้นห้องตกแต่งภายใน บริเวณชั้น1,2,3และชั้น4พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องเสียง เฟอร์นิเจอร์ ห้องประชุมสภาและอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้งพร้อมตู้ ขนาด 15 ปอนด์ ชนิด 6A20B พร้อมติดตั้ง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร ซอยคลองบุ้ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตกันน้ำ ความยาว 300 เมตร บริเวณถนนเลียบแม่น้ำ หมู่ที่ 4 และ 9 ตำบลบางคูวัด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้ง และป้ายเตือน ป้ายบอกทาง ป้ายอื่นๆบริเวณพื้นที่ตำบลบางคูวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองชมพูเดช ความยาว 660 เมตร ความยาวเสาเข็ม 8 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลองเกาะเกรียง ความยาวเขื่อน 660 เมตร ความยาวเสาเข็ม 8 เมตร หมู่ที่ 1,2 ตำบลบางคูวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองเกาะเกรียง ความยาว 660 เมตร ความยาวเสาเข็ม 8 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งคลองเกาะเกรียง ความยาว 750 เมตร ความยาวเสาเข็ม 8 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองหนามแดง ความยาว 300 เมตร และซ่อมแซมถนนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 เมตร สถานที่หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตกันน้ำ ความยาว 300 เมตร บริเวณถนนเลียบแม่น้ำ หมู่ที 4 และ 9 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร บริเวณบ้านเลขที่ 27/6 หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางคูวัด บริเวณวัดบางคูวัดใน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลบางคูวัด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านพฤกษ์พิมานถึงฝั่งตรงข้ามอู่รถบัส ส.บุญฤทธิ์ ระบายน้ำลงคลองเกาะเกรียง พร้อมท่อข้ามถนน 3 จุด หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2559) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ กำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองบางคูวัด บริเวณวัดบางคูวัดใน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลบางคูวัด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านพฤกษ์พิมานถึงฝั่งตรงข้ามอู่รถบัส ส.บุญฤทธิ์ ระบายน้ำลงคลองเกาะเกรียง พร้อมท่อข้ามถนน 3 จุด หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร บริเวณบ้านเลขที่ 27/6 หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูวัด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด