ส่งสำเนาประกาศจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0070 บ้านยาง-บ้านกลาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ส่งสำเนาประกาศจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม-บ้านหนองแดงน้อย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด