เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับปี 2562 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับปี 2561 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด