สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือธันวาคม 2564 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือพฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๔ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๔ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๔ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๓ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด