สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในรอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกรกฎาคม 2564 และเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน เมษายน 2564 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด