ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จากเทศบาลตำบลปัว และนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรม เป็นการพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดตกแต่งต้นไม้ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปัว บริเวณถนนสะอาด (ถนนทางเข้าโรงแปรรูปเนื้อสัตว์) และบริเวณบ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ 8 อ่านต่อ ...
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว ครั้งแรก โดยมีนายมานิตย์ บุญเทพ ปลัดอำเภอปัว รักษาราชการแทนนายอำเภอปัว ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายชุฐติเดช ศุภจอมชัย ท้องถิ่นอำเภอปัว สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุม ในการประชุม ได้เลือก นายเขียน พันชน เป็นประธานสภาชั่วคราว และนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว และในที่ประชุม ได้มีมติในคราวประชุมสภาครั้งแรก เลือก นายอุทิศ จิตอารี เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลปัว นายเขียน พันชน เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลปัว และ พ.จ.อ. อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล เป็น เลขานุการสภา อ่านต่อ ...
การรับมอบนโยบายท้องถิ่นจังหวัดน่าน
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นากเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อปท.4 อำเภอสายเหนือจังหวัดน่าน ได้แก่ ปัว ทุ่งช้าง เชียงกลาง เฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับมอบนโยบายจากนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว อ่านต่อ ...
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปัว
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ที่อยู่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปัว เลขที่ 400 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
... อ่านทั้งหมด