- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (15/11/2564)
ประกาศสอบราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (19/10/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (17/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 - หมู่ที่ 13 ริมหนองระหาร จุดแยกประปา แยกศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidfing) (18/03/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/11/2561)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/10/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 2- ปราสาทมีชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/10/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Para-Asphalt Concrete โดยวิธี Pavement in-place Recycling) (ถนนสายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ถึง บ้านโคกเกาะ ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (02/10/2561)