ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสอบราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 - หมู่ที่ 13 ริมหนองระหาร จุดแยกประปา แยกศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidfing) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 - หมู่ที่ 13 ริมหนองระหาร จุดแยกประปา แยกศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidfing) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 2- ปราสาทมีชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Para-Asphalt Concrete โดยวิธี Pavement in-place Recycling) (ถนนสายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ถึง บ้านโคกเกาะ ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด