ประกาศ ประมูลราคาให้เช่าตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0013 ถนนสายสุทธิรัตน์ บ้านปรางค์พัฒนา 1 – บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด