ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อความปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด-19
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
ที่มา - งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อ่านต่อ ...
โครงการเติมยา
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
เป็นโครงการเติมยาเดิมให้กับผู้ป่วย เพื่อลดการเเดินทางเข้ามาตรวจรักษาที่โรงพยาบาล เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื่อไวรัส โควิด-19
เชิญร่วมบริจาคช่วยหลายชีวิต สู่โควิดไปด้วยกัน
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสู้ภัยโรคโควิด-19 กับโรงพยาบาลเมตตาประชาลักษ์ (วัดไร่ขิง) อ่านต่อ ...
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข้อมูล จาก กรมควบคุมโรค อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
วารสารความรู้ เรื่อง โรคทางจักษุวิทยา
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
โรคกระจกตาอักเสบ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด