ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ มาตราการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาด ไวรัสโคโรนา2019
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
ประกาศ มาตราการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาด ไวรัสโคโรนา2019 อ่านต่อ ...
6ข้อปฏิบัติหลังกลับถึงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยง การรับเชื้อ โควิด-19
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
6 ข้อปฏิบัติหลังกลับถึงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 อ่านต่อ ...
ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจของบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง ผลการตรวจของบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
ไวรัส RSV
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ไวรัส RSV อาการคล้ายหวัด แต่อันตรายมากกว่า RSV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปี ไวรัส RSV สามารถติดต่อได้จากน้ำลาย ละอองเสมหะของเด็กที่ป่วยและไอออกมา นอกจากการแพร่กระจายจากผู้ที่มีเชื้อแล้ว อาจติดจากการไปสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนน้ำลายของผู้มีเชื้อ ซึ่งเด็กที่เป็นไข้หวัดธรรมดา จะมีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล และมักจะหายได้ใน 7 วัน แต่อาการ จากไวรัส RSV จะมีไข้ ไอ จาม หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด หรือเด็กบางคนไอมากจนอาเจียน ซึมลง กินข้าว ดื่มนมไม่ได้ ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะเป็นเพียงการรักษาตามอาการแบบประคับประคองรอให้ร่างกายแข็งแรงจนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา เช่น เช็ดตัวลดไข้ ทานยาลดไข้ตามอาการทุก 4-6 ชั่วโมง ให้ยาละลายเสมหะ ยาขยายหลอดลม หรือพ่นยา ซึ่งร่างกายจะค่อยๆ ฟื้นตัว อาจใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน แหล่งข้อมูล “RSV ภัยร้ายคุกคามลูกน้อย เสี่ยงปอดบวม” อ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/272 อ่านต่อ ...
ข้อความปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด-19
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
ที่มา - งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด