ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ(เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด