สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด