แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน(พ.ศ.2566-2570) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แผนการส่งเสริมคุณธรรมของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.ชีบน วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด