นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายก อบต.เนินแจง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด