ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563
ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 075-687141 กด 0 นายฐนกร สุวรรณโชติ หรือ โทร 062-2133745 อ่านต่อ ...
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเทศบาล อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด