ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 เชื่อมโยง ...
การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 เชื่อมโยง ...
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจของเทศบาลตำบลบางปลา
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจของเทศบาลตำบลบางปลา เชื่อมโยง ...
ประกาศประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบางปลา
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบางปลา เชื่อมโยง ...
ประกาศกำหนดรับฟังความคิดเห็นการตั้งวางสิ่งกีดขวาง (แบริเออร์) เพื่อแบ่งช่องทางจราจร บนถนนทางหลวงชนบท สาย สค.4019 เศรษฐกิจ1-บางปลา ยาว 256 เมตร
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศกำหนดรับฟังความคิดเห็นการตั้งวางสิ่งกีดขวาง (แบริเออร์) เพื่อแบ่งช่องทางจราจร บนถนนทางหลวงชนบท สาย สค.4019 เศรษฐกิจ1-บางปลา ยาว 256 เมตร
... อ่านทั้งหมด