ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางปลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางปลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางปลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางปลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปลา เชื่อมโยง ...
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด