ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (13/06/2565)
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน เมษายน 2565 (13/06/2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (01/04/2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (01/03/2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (01/02/2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (04/01/2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวามคม 2564 (04/01/2565)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (01/12/2564)
ประกาศราคากลางองค์การบริหารสวนตำบลคอนสาร เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน (27/08/2564)
สถิติผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารประจำปี 2561 (18/06/2562)