ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารสวนตำบลคอนสาร ได้มีหนังสือเชิยชวนสำหรับ โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) โดยวิธีคัดเลือก นั้น ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางองค์การบริหารสวนตำบลคอนสาร เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร วงเงินงบประมาณ 2,400,000 บาท ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด