ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำ เทศบาลปลายตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำ เทศบาลปลายตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนไดสตาร์ทรถบรรทุก 80-3859 (กองสาธารณสุข) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนไดสตาร์ทรถบรรทุก 80-3859 (กองสาธารณสุข) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง เทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง เทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระน้ำ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระน้ำ ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระน้ำ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระน้ำ ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาล เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระน้ำ เทศบาลตำบลปลายพระยา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาล เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระน้ำ เทศบาลตำบลปลายพระยา ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีต ซอยเทศบาล 9 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีต ซอยเทศบาล 9 ... อ่านต่อ
ประกาศส่งมอบงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตจำนวน 4 สาย วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศส่งมอบงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตจำนวน 4 สาย ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 9 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 9 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด