เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.คอนสารประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด