การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด