ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (15/03/2561)
ปรับแผนการจัดหาพัสดุ 2561 (15/03/2561)
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (15/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (20/02/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (20/02/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด (19/02/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (19/02/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (19/02/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (16/02/2561)
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (14/11/2560)