- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (20/02/2561)
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง (09/10/2560)
ประกาศเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุเช่าพื้นที่เว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2560)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้ากลุ่มบ้านนายโดม เพ็งอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (05/09/2560)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการแหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดอินทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (05/09/2560)