ประกาศประกวดราคา สอบราคา
รายชื่อผู้ซื้อเอกสาร และยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนโคกกระเพรา (ชุมชนบ่อแขมใต้) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนองโพธิ์ บ้านนางน้ำอ้อย (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยแยกหนองคางเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีสอบราคา วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ก๋วยเตี๋ยวทะเล ช่วงที่ ๒ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) โดยวิธีสอบราคา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
TOR ครั้งที่ 2 โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับสวนสาธารณะบริเวณทุ่งตะกาดพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
TOR โครงการจ้างที่ปรึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชะอำเทศบาลเมืองชะอำ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.412) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.412) ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียน 1 บ้านชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.412) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 สนวนสนชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.412) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 สนวนสนชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสามพระยา 1 (ชุมชนชัยมงคล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำประจวบสุข (ชุมชนสหคาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. 412) ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. 412) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 82 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. 412) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. 4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองฯ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.412) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. 412) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองฯ โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ๑ (ชุมชนชัยมงคล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำประจวบสุข (ชุมชนสหคาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพด ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา 1 (ชุมชนชัยมงคล) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพด ซอย 4 (ชุมชนหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.412) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 8 โครงการ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชะอำ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพด ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหนองตาพด ซอย 4 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 
ประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับสวนสาธารณะบริเวณทุ่งตะกาดพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) TOR วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนแลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับสวนสาธารณะบริเวณทุ่งตะกาดพลี วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. 412) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
TOR โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
TOR โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร (ขนาดใหญ่) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเจ้าลาย 6 (ชุมชนบ้านหนองแจง) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ ตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแขกจากถนนหมุ่บ้านบางไทรย้อย (ชุมชนบางไทรย้อย) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกเจ้าลาย 3 (ชุมชนบ้านหนองแจง) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเรียบคลองหนองตะกวดฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเรียบคลองหนองตะกวดฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดชมวิว ชายหาดชะอำ (ชุมชนสหคาม) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุบินเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบล๊อกระบายน้ำ ค.ส.ห้วยโรงมอญ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกถนนหมู่บ้านบางไทรย้อย (ชุมชนบางไทรย้อย) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ------------------------------------------ ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ ๕๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคารวม VAT ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ) นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุบินเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกเจ้าลาย 3 (ชุมชนบ้านหนองแจง) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจัดซื้อรถดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) วันที่ 93 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนบุรีรมย์ (ชุมชนบางไทรย้อย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาห้วยทรายใต้ (ุชุมชนห้วยทรายใต้) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ชั้น 3 อาคาคสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดชมวิวชายหาดชะอำ (ชุมชนสหคาม) โดยวิธีสอบราคา วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบล๊อกระบายน้ำ ค.ส.ล. ห้วยโรงมอญ (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) โดยวิธีสอบราคา วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกจากถนนหมู่บ้านบางไทรย้อย (ชุมชนบางไทรย้อย) โดยวิธีสอบราคา วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุบินเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีสอบราคา วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองหนองตะกวดฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง) โดยวิิธีสอบราคา วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล (ชุมชนหัวบ้านชะอำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างบล๊อกระบายน้ำถนนเพชรเกษมเชื่อมคลองชะอำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเจ้าลาย ๖ (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองชะอำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ โดยวิธีสอบราคา วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคาสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบให้เข้าเสนอราคาสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 9 โรงเรียน วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปาขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณปลายเมนไปทางหมู่บ้านสามพระยา วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำทั้ง 9 โรงเรียน วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองชะอำเรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยแยกหนองคางเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนหนองคาง) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยแยกหนองคางเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนหนองคาง) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านอยู่สบาย (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บ้าน ดต. ถนอม (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ก๋วยเตี๋ยวทะเล ช่วงที่ ๒ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำจากเขตรถไฟเชื่อมตลาดชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บ้านอยู่สบาย (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บ้าน ดต. ถนอม (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณถนนชลประทานทรายใต้ ถนนหนองเหียง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำจากเขตรถไฟเชื่อมตลาดชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ) โดยวิธีสอบราคา วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ ตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ (่ชุมชนตลาดชะอำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำทั้ง ๙ โรงเรียน วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนบุรีรมย์ (ชุมชนบางไทรย้อย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บ้าน ดต.ถนอม (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านอยู่สบาย (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๘ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีสอบราคา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกชลประทาน ๑ หนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๕ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกชลประทาน ๑ หนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจุดชมวิวชายหาดชะอำ (ชุมชนสหคาม) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๕ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกชลประทาน ๑ หนองตะกวด วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด