ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา กรณีวัดศิริพุทธาวาส (ธ) ม.๑๐ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ลงพื้นที่ ณ วัดพระบรมธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก เพื่อดูการเตรียมสถานที่เป็นศูนย์พักคอยในอำเภอบ้านตาก
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประชุมประจำเดือนสมัยสามัญครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประจำเดือน สิงหาคม
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
พิธีปิดอบรมส่งเสริมให้ความรู้การปฎิบัติตามหลักศาสนาพุทธในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 5 มิ.ย.2562 นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสุวิมล เทพแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีปิดอบรมส่งเสริมให้ความรู้การปฎิบัติตามหลักศาสนาพุทธในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 ณ วัดไทยสามัคคี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เชื่อมโยง ...
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานศาสนาพิธี ในกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และร่วมงานลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด