ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์ ชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม.ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานกองช่าง เทศบาลเมืองแก่งคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด