ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน (ครอบครัว ม.ล.ละเมียด โตษณีย์) ซึ่งเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังประสบเหตุอัคคีภัย
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ รับมอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นจาก สโมสรโรตารี่กรุงเทพรัตนโกสินทร์
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด