ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร)
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองชลประทานดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ 1 ตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า)
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองชลประทานดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ 1 ตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายภัคพงศ์ สุคนธมาน หมู่ 6 ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า)
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายภัคพงศ์ สุคนธมาน หมู่ 6 ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณริมคลอง(ต่อจากของเดิม) หมู่ 2 ตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณริมคลอง(ต่อจากของเดิม) หมู่ 2 ตำบลโรงเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเอกชน มาดำเนินการในส่วนของพื้นที่ตำบลโรงเข้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า)
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่รับบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเอกชน มาดำเนินการในส่วนของพื้นที่ตำบลโรงเข้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด