ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อชุดวางอุปกรณ์และจ่ายแก๊สทางการแพทย์ชนิดแขวนเพดาน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกวดราคาซื้อชุดวางอุปกรณ์และจ่ายแก๊สทางการแพทย์ชนิดแขวนเพดาน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและสาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและสาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประจำปี 2560 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประจำปี 2560 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด