ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนสายเลียบคลองวังนางกุ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนสายเลียบคลองวังนางกุ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศศิบุตรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลเกษตรพัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศศิบุตรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลเกษตรพัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยปั๊มบางจาก หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยปั๊มบางจาก หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองมะเดื่อ - วัดศรีนวล หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองมะเดื่อ - วัดศรีนวล หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอลฟัลติกคอนเกรีต บริเวณถนนสวนหลวงร่วมใจ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอลฟัลติกคอนเกรีต บริเวณถนนสวนหลวงร่วมใจ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด