ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณซอยหมอจิตร หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า)
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณซอยหมอจิตร หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพานทางเดินเท้า ภายในเขตเทศบาลตำบลหลักห้า(ถนนสายยกกระบัตร-หลักสี่ หมู่ 1 ตำบลยกระบัตร) (ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า)
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพานทางเดินเท้า ภายในเขตเทศบาลตำบลหลักห้า(ถนนสายยกกระบัตร-หลักสี่ หมู่ 1 ตำบลยกระบัตร) (ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า) เชื่อมโยง ...
ยกเลิกการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า)
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ยกเลิกการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ยกเลิกการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า)
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ยกเลิกการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเจริญวัฒนา หมู่ 3 เชื่อมหมู่ 4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า)
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเจริญวัฒนา หมู่ 3 เชื่อมหมู่ 4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด