ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 190,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน)
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 190,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำปลา หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เทศบาลตำบลหลักห้า)
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำปลา หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เทศบาลตำบลหลักห้า) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแยกจากถนนสายเฉลิมพระเกียรติ 2 เข้าชุมชนหมู่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า)
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแยกจากถนนสายเฉลิมพระเกียรติ 2 เข้าชุมชนหมู่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริิเวณชุมชนดอนกลาง - คลองตาเกตุ หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริิเวณชุมชนดอนกลาง - คลองตาเกตุ หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน)
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด