ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1)
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1) เชื่อมโยง ...
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า)
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล เรื่อง แจ้งรับเช็คใหม่แทนเช็คหมดอายุ
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล เรื่อง แจ้งรับเช็คใหม่แทนเช็คหมดอายุ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัดและห้องเก็บเวชภัณฑ์เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัดและห้องเก็บเวชภัณฑ์เป็นอาคาร คสล.1ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัดและห้องเก็บเวชภัณฑ์เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัดและห้องเก็บเวชภัณฑ์เป็นอาคาร คสล.1ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด