ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล หลักห้า หมู่ 9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล หลักห้า หมู่ 9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เชื่อมโยง ...
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร)
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร) เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (10 KV) (Line interactive UPS with Stabilizer) จำนวน 3 เครื่อง สำหรับหน่วยงานห้องผ่าตัด
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (10 KV) (Line interactive UPS with Stabilizer) จำนวน 3 เครื่อง สำหรับหน่วยงานห้องผ่าตัด เชื่อมโยง ...
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 23 รายการ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร)
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 23 รายการ เชื่อมโยง ...
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน)
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด