ข่าวประชาสัมพันธ์
สทป. ร่วมกับ บริษัท สไตร์เออร์ อาร์ม ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ และบันทึกข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลร่วมกัน
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566
สทป. ร่วมกับ บริษัท สไตร์เออร์ อาร์ม ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ และบันทึกข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลร่วมกัน เชื่อมโยง ...
สทป. ให้การต้อนรับคณะกรมข่าวทหารเรือ และว่าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ว่าที่รองผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารเรือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของ สทป.
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566
สทป. ให้การต้อนรับคณะกรมข่าวทหารเรือ และว่าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ว่าที่รองผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารเรือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของ สทป. เชื่อมโยง ...
สทป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานวันทหารปืนใหญ่ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จ.ลพบุรี
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566
สทป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานวันทหารปืนใหญ่ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จ.ลพบุรี เชื่อมโยง ...
สทป. ให้บริการทดสอบมาตรฐานรถเกราะล้อยาง 4x4 ป้องกันทุ่นระเบิดและซุ่มโจมตี รุ่น Mbombe4 (D-Lion) ของ บริษัท จตุนภัส จำกัด ให้กับ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566
สทป. ให้บริการทดสอบมาตรฐานรถเกราะล้อยาง 4x4 ป้องกันทุ่นระเบิดและซุ่มโจมตี รุ่น Mbombe4 (D-Lion) ของ บริษัท จตุนภัส จำกัด ให้กับ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เชื่อมโยง ...
สทป. ให้การต้อนรับ สมาคมโดรนเกษตร (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานอากาศยานไร้คนขับสำหรับการเกษตร
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566
สทป. ให้การต้อนรับ สมาคมโดรนเกษตร (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานอากาศยานไร้คนขับสำหรับการเกษตร เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด