ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประชุมประจำเดือนสมัยสามัญครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประจำเดือน สิงหาคม (05/08/2564)
มอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา กรณีวัดศิริพุทธาวาส (ธ) ม.๑๐ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (05/08/2564)
ลงพื้นที่ ณ วัดพระบรมธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก เพื่อดูการเตรียมสถานที่เป็นศูนย์พักคอยในอำเภอบ้านตาก (05/08/2564)
การประชุมสัมมนาให้ความรู้และแนวทางขับเคลื่อน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข แก่คณะสงฆ์ ๕ อำเภอฝั่งตะวันตก (17/06/2562)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (17/06/2562)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ (17/06/2562)
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง (17/06/2562)
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน (17/06/2562)
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ (17/06/2562)
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (17/06/2562)