- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศราคากลาง ปี66 (03/10/2565)
ประกาศ สทป. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (30/08/2565)
ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (30/08/2565)
ประกาศราคากลาง ปี65 (30/08/2565)
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564 (30/08/2565)
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ2563 (30/08/2565)
ประกาศราคากลางประจำปีงบประมาณ 2562 (30/08/2565)