สัญญาอื่นๆ
5.จ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่5) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
4.จ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่ 4) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
3.จ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่3) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
2.จ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่2) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
1.จ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่ 1) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด