ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง เผยนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและโน๊ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและโน๊ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด