ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง 2018 Asian REGIONAL Public Debt Management Forum ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด