ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด