ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/06/2561)