ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,263.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,052 ตารางเมตร บ้านหนองวัวแดง หมู่ที่ 4 เชื่อมกับ บ้านนายาง หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด